+45 22 99 73 60 psykolog@natasapentin.dk

Forældrerådgivning

Forældrerådgivning er rettet mod forældre og nære omsorgspersoner til børn og unge med forskelligartede problemstillinger.

Der kan være mange årsager til, at man som forældre søger rådgivning i forhold til sine børns udvikling og trivsel. Når børn ikke trives, påvirker det hele familien. Når man henvender sig til en psykolog, har mistrivslen ofte stået på i lang tid, og det kan være svært at finde hoved og hale i, hvad der kan være årsag til mistrivslen.

Der kan være mange spørgsmål, der presser sig på, når man søger rådgivning. I fællesskab udarbejder vi handleplaner med udgangspunkt i jeres ønsker og udfordringer.

Der er mulighed for online rådgivning via sikker forbindelse.

 Eksempler på problemstillinger

Børns udvikling

Er I nysgerrige på barnets psykiske, sociale og kognitive udvikling og hvordan I kan understøtte denne i en positiv retning?

Diagnoser

Er der tale om angst, depression, ADHD/ADD, belastningsreaktioner, autismeforstyrrelse, m.v.

Hvordan forstås disse diagnoser, hvilken betydning har de for jeres familie, og hvordan kan I skabe rette betingelser i familien og hjemmet, for at alle familiemedlemmers trivsel øges?

Psykiske udfordringer

Oplever jeres barn at være tynget af et lavt selvværd, ensomhed, m.m.? Hvordan kan I støtte barnet i en positiv udvikling?

Konfliktudfordringer

Er der mange konflikter i hjemmet eller I skolen?

Skolefravær

Hvad har udløst fraværet? Hvordan kan I som forældre støtte barnet?

Skilsmisse

Hvordan kan begge forældres fokus holdes på barnets perspektiv i den nye hverdag? Hvad kan I være opmærksomme på før, under og efter skilsmissen?

Psykolog Natasa Zoric Pentin

9000 Aalborg
Tlf.: 22 99 73 60
Mail: psykolog@natasapentin.dk
CVR: 42013846

Privatlivspolitik

Medlem af Dansk Psykolog Forening

Send ikke personfølsomme oplysninger i en almindelig mail eller på sms.
Kontakt mig pr. mail og jeg sender dig en mail, som du kan svare sikkert på.